Imatge del Moianès

Notícies

Procés selectiu Tècnic/a del Servei d'Ocupació del Moianès (A2) i constitució d'una borsa de treball

Data/es:
05/05/2023
En el següen enllaç hi trobareu les Bases Reguladores del procés selectiu, per màxima urgència, per proveir un lloc de tècnic/a del Servei d'Ocupació del Moianès i suport als projectes de foment a l'ocupació (A2) i constitució d'una borsa de teball.


Termini de presentació de sol·licituds : 24 de març
_________________________________


En el següent enllaç hi trobareu la llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es al procés selectiu i la data de la prova: dimecres dia 19 d'abril.

_________________________________

En el següent enllaç hi trobareu la llista definitiva d'aspirats admesos/es i exclosos/es al procés selectiu i la data de la prova: dimecres dia 19 d'abril.

_________________________________

En el següent enllaç trobareu l'Acta 1 del procés selectiu: Provisió d'un lloc de tècnic del Servei d'Ocupació del Moianès i suport als projectes de foment a l'ocupació (A2) i constitució d'una borsa de treball. 

_____________________________________

En el següent enllaç trobareu l'anunci de la resolució de la constitució de la borsa de treball per proveïr el lloc de tècnic del Servei d'Ocupació del Moianès i suport als projectes de foment a l'ocupació (A2) i constitució d'una borsa de treball. 

Destaquem