Imatge del Moianès

4 CollsuspinaCollsuspina

El municipi de Collsuspina de 14,86 Km2 amb 341 habitants i, en concret, el port o coll de la Pollosa de 918 m d'altitud, són pas normal entre el Moianès i Osona. El terme s'estén al llarg de la serra que tanca per ponent la plana de Vic i s'esvaeix vers el Moianès.
 
La llargada del terme és d'uns set quilòmetres i té la màxima amplada en la part central de 3,5 quilòmetres. El clima, fresc i plujós, permet el creixement d’esplèndides rouredes. És un terme essencialment muntanyós que sobrepassa els mil metres a Sant Cugat de Gavadons i la població es troba a la ratlla dels 900 metres d'altitud.
 
El nom li ve del mas de l'Espina, antics propietaris de bona part de la contrada. El poblet va formar-se al peu del collet de la Pollosa en un indret planer i suau, habitat des de mil·lenis, com ho han revelat vàries troballes arqueològiques fetes al peu mateix de la població i pels voltants. Va néixer d'un nucli d'hostals format prop del camí ral, en un apèndix del terme de Balenyà i no va començar a formar municipi fins als volts del 1840.
Un passeig pels carrers de Collsuspina revela que el nucli està format pel carrer Major i dos ravals.
 
Dintre del terme, abans d'arribar a Sant Cugat de Gavadons, una desviació a la dreta ens porta al naixement del riu Congost.
 
També hi trobem a Collsuspina una de les vegetacions autòctones de roures del país al bosc de Casanoves.Destaquem