Imatge del Moianès

Altres ofertes de feina

ALTRES OFERTES DE FEINA A MOIÀ: 

L'Ajuntament de Moià obra convocatòries urgents per:
  • La contractació d'un monitor-guia pel Museu Municipal de Moià i Parc Prehistòric de les Coves del Toll, per procediment selectiu de màxima urgència per treballar caps de setmana, festius i ponts preferentment.

    La selecció es farà mitjançant valoració de mèrits (30% sobre la puntuació total), en funció de la documentació aportada per cada candidat, i una prova de coneixements (70% de la puntuació total).
    La prova de coneixements es farà en crida única el 29 d’abril de 2019 a les 10.00 hores a l’Edifici de Can Carner.
          Inici del contracte: dimecres 1 de maig de 2019
 
  • Un Monitor-guia i auxiliar de suport a la catalogació de fons al Museu de Moià i Parc Prehistòric de les Coves del Toll: -Jornada parcial 30 hores setmanals de dilluns a divendres i puntualment algun cap de setmana. -Contracte d’obra o servei fins 31 de desembre de 2019, amb possibilitat de pròrroga.
          Inici del contracte: dijous 2  de maig de 2019
 

Presentació d’ofertes de les dues convocatòries fins
diumenge 28 d’abril de 2019 al registre de l'Ajuntament de Moià.
 

Us podeu descarregar el BAN i DECRET de les convocatòries al web de l’Ajuntament de Moià i també a la seu electrònica:

 

http://www.moia.cat/web/category/convocatories-de-personal/
 

https://moia.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/______________________________________________________________________

En aquest apartat trobareu informació de pàgines webs i links que poden ser del vostre interès alhora de cercar feina. 
______________________________________________________________________

Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO) - oposicions (places públiques)

http://cido.diba.cat/oposicions


Borses de treball a internet


Aplicacions multimèdia per smartphones


Per més informació:
SOM - Servei d'Ocupació del Moianès
Tel. 93 830 14 18
som@consorcidelmoianes.cat