Imatge del Moianès

Notícies

Anunci del procés selectiu d'un/a tècnic/a superior jurista

Data/es:
Termini de presentació: 8 de novembre
Bases reguladores de la convocatòria pública per a la selecció per la cobertura temporal d'un tècnic/a Superior Jurista i la creació d'una borsa d'aspirants per cobrir possibles necessitatas de caràcter temporal. 

Termini de presentació: del 20 d'octubre al 8 de novembre de 2018. Enllaç relacionat: Consell Comarcal del Moianès