Imatge del Moianès

Notícies

Resultats del Consorci del Moianès (FEBRER 2018)

Data/es:
15.02.18


 

El Consorci del Moianès atén 22.410 visites de gener a desembre del 2017, especialment de Formació i del Servei d’Ocupació del Moianès


Des de gener a desembre del 2017, el Consorci del Moianès ha atès un total de 22.410 visites, sumant les visites ateses del serveis del Consorci (10.702) i els visitants de turisme (10.708). Aquestes visites són d’usuaris particulars, empreses o entitats que han fet ús d’alguns dels serveis de l’entitat. A banda, també hem de destacat les 29.820 visites que ha rebut la web del Consorci del Moianès (www.consorcidelmoianes.cat) i les 25.572 de la web de turisme www.moianesmes.cat

A banda de les visites de turisme, les àrees que han atès més usuaris han estat l’àrea de formació i educació (4.682 visites) i el Servei d’Ocupació del Moianès (2.423 visites).Des de l’àrea de formació i educació
, s’han realitzat 103 cursos, amb 1.424 alumnes participants. En quant a formació reglada s’han realitzat els cursos per preparar les proves d’accés a cicles formatius de grau superior (19 alumnes), el cicle formatiu d’Atenció a les persones en situació de dependència a l’Institut (34 alumnes), el curs de monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil (15 alumnes) i aquest primer semestre del 2018 es finalitzen els cursos de català nivell A2 i C2 (40 alumnes). També cal destacar la participació de 102 persones a les diferents formacions de la 4a edició de la Universitat d’Estiu del Moianès.D’altra banda, el Servei d’Ocupació del Moianès
ha atès 2.423 visites, que corresponen a 730 usuaris atesos (sense repeticions). De les 2.423 visites, 279 corresponen a visites que han assistit per primer cop al servei, sobretot primeres entrevistes per la recerca de feina.

Durant aquest període, el SOM ha gestionat un total de 213 ofertes de feina i des dels diferents serveis del Consorci s’han detectat un total de 214 insercions laborals (per compte aliè o autoocupació).

D’entre els diferents projectes d’aquesta àrea cal destacar la realització del programa 30 Plus, un programa amb l’objectiu de fomentar l’ocupabilitat de persones en situació d’atur majors de 30 anys. Els resultats d’aquest programa, que consistia en incentivar la contractació de persones per part de les empreses del territori, han estat de 7 contractes realitzats i amb un total de 8 participants i 7 empreses i 60 hores de formació realitzades. Han atorgat la subvenció a 4 empreses i les altres 3 falta resoldre.

També cal destacar el programa de Treball i Formació; projecte d’experiència laboral i formativa amb 6 participants contractats per un període de 6 mesos en el marc del projecte El Moianès més a prop del territori, pla de manteniment d’espais públics de l’Ecomuseu del Moianès (concedit al Consell Comarcal i gestionat pel Consorci).

I al mes de desembre del 2017 l’inici de la formació ocupacional al Moianès, adreçada prioritàriament a persones treballadores en situació d’atur. Se’ns han concedit 3 cursos, el primer dels quals: Operacions auxiliars de serveis administratius i generals ha començat aquest passat mes de desembre amb 15 participants, i els altres dos: organització i gestió de magatzems i anglès gestió comercial s’inicien properament.En l’àrea d’emprenedors i empreses s’han assessorat a 91 empreses ja existents, 84 nous projectes empresarials i 8 entitats. S’han creat 20 noves empreses que han suposat la creació de 20 nous llocs de treball. També s’han concedit subvencions per un valor de 196.837,62€, corresponents a les 28 subvencions concedides.

Com a projectes destacats de l’àrea d’emprenedors i empreses hi trobem la convocatòria Leader 2017, amb 17 peticions al Moianès, que representen un total d’inversió elegible de 2.444.143,93 €, les quals es troben pendent de resolució i els incentius comerç 2017, ja resoltes, amb un total d’11 peticions, que han suposat una inversió de 120.003,84 € i un total d’ajut de 26.184,84€.

El projecte Cultura emprenedora a l’Escola amb 6 escoles i 7 cooperatives constituïdes i amb un total de 135 alumnes participants (curs 2016-2017 i curs 2017-2018), i el programa Reempresa, que al llarg del 2017 s’ha materialitzat amb 6 traspassos realitzats entre reemprenedors i empreses.

També cal destacar el projecte Indústria local – foment de la indústria alimentària del Moianès, amb dues formacions de 200 hores de durada (curs especialitzat en logística i magatzem i obrador d’indústries alimentàries i curs especialitzat en qualitat a la indústria alimentària, amb un total de 27 alumnes participants i 9 empreses que han acollit a 14 alumnes en pràctiques. En total, arrel d’aquest projecte hi ha hagut 17 insercions laborals.Dins l’Àrea de Dinamització turística i comercial
s’ha organitzat la festa Viu l’Ecomuseu amb la presentació de les obres de camí ral i l’Ecomuseu del Moianès com a centres d’interès destacats. També s’ha participat i/o gestionat en 15 fires locals o externes. S’ha actualitzat el catàleg Tasta’m amb 80 empreses participants i s’ha reeditat el desplegable del Moianès en català-anglès, així com la reedició d’altre material gràfic de l’Ecomuseu i de promoció de cada municipi. S’ha fet formació específica i s’han dissenyat jornades pels sectors del Moianès Ve de Gust: turisme, comerç, productes de la terra i sector primari i s’ha gestionat l’oficina de turisme i els llocs visitables de l’Ecomuseu, i com a novetat d’enguany ens hem adherit i certificat en el distintiu de qualitat turística Biosphere.Aquests resultats són només una pinzellada de tota la feina desenvolupada al Consorci del Moianès i que es recull més extensament a la memòria que trobareu a la web www.consorcidelmoianes.cat


Clika aquí per consultar la Memòria de Resultats 2017


PER MÉS INFORMACIÓ:

Consorci del Moianès

Can Carner. Carrer Joies, 11-13

08180 Moià

Tel. 93.830.14.18comunicacio@consorcidelmoianes.cat
www.consorcidelmoianes.cat