Imatge del Moianès

Notícies

convocatòria de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis per l’OBERTURA DE COMERÇOS, REFORMA I MILLORA D’ESTABLIMENTS.

Data/es:
05/10/2021
Publicada la convocatòria de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis per l’OBERTURA DE COMERÇOS, REFORMA I MILLORA D’ESTABLIMENTS.
El termini de presentació de sol·licituds comença a les 9:00 el dia 05/10 i fins a l'exhauriment de pressupost

Aquí trobaràs les bases reguladores

Aquí trobaràs la convocatòria

-        Persones beneficiaries: autònoms i empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu del carrer:

·         S’entenen com a empreses de comerç aquelles que presten les activitats de comerç al detall

·         S’entenen com empreses de serveis només:

Tallers mecànics

Serveis fotogràfics

Copisteries i arts gràfiques

Serveis de reparacions

Agència de viatges

Tintoreries i bugaderies

Perruqueries i salons d’estètica i bellesa

Bars i restaurants

Serveis de menjar preparat i càtering

 

-          Les persones beneficiaries han de complir els següents requisits obligatoris:

                                   •         Estar donats d’alta en el cens de l’IAE

                                      No tenir deutes amb Hisenda ni amb la seguretat social

 

-          El termini de presentació de les sol·licituds:

·         Comença a les 9.00h del dia 5 d’octubre de 2021 i fins exhauriment del pressupost.

·         El període d’execució de l’acció de la subvenció és durant l’any 2021

 

-          Tipologia d’accions subvencionables:

·         recuperació de locals buits: despeses derivades de la compra del local, lloguer, i aquelles derivades de l’obertura de l’establiment (obres, mobiliari, instal·lacions, projectes d’interiorisme...)

·         inversió mínima subvencionable de 2.000 euros / màxim 60.000 euros.

 

-          Quantia de la subvenció:

·         Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros

·         Cada sol·licitud es valoració amb uns punts. Les sol·licituds presentades hauran de tenir una puntuació mínima de 25 punts i un màxim de 100 punts.

 

-          Procediment de sol·licitud i documentació:

·         Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics (online): http://canalempresa.gencat.cat

·         Es requereix el certificat digital

·         Adjuntar els documents:

o   Model normalitzat de sol·licitud (inclou declaració voluntària de compliment dels requisits + dades de domiciliació bancària)

o   Fotografia de la façana i de l’interior del local abans de fer les obres

o   Pressupost detallat o factures (si ja s’han fet les obres)

o   Número de referència de l’Informe de resultat de l’enquesta d’autodiagnosi TIC (http://autodiagnosi.ccam.cat/) del CCAM