Imatge del Moianès

Notícies

Ocupació i formació, els pilars del Consorci del Moianès

Data/es:
abril 2019
OCUPACIÓ I FORMACIÓ, EL PILARS DEL CONSORCI DEL MOIANÈS

El Consorci del Moianès, amb l’objectiu de promoure l’ocupació i oferir orientació i acompanyament a la inserció laboral i suport ocupacional a la comarca, ha sol•licitat diferents programes al SOC – Generalitat de Catalunya, i se li han concedit els següents per l’any 2019:

- 20 contractacions dins el programa 30 plus.
Aquest programa vol fomentar la contractació de persones de 30 anys o més i ofereix un ajut econòmic a les empreses que en contractin persones beneficiàries, consistent en el salari mínim interprofessional proporcional a les hores treballades durant 6 o 9 mesos. Les persones participants, a més, realitzaren una formació adaptada al lloc de treball per tal de tenir més eines i més recursos per desenvolupar-se millor en l’entorn laboral.

- 19 itineraris Ubicat.
L’objectiu d’aquest programa és dur a terme projectes que desenvolupin actuacions d’orientació i acompanyament a la inserció laboral de les persones desocupades, inactives, o persones treballadores, preferentment, les que es troben en una situació de precarietat laboral. Les actuacions ocupacionals que es podran desenvolupar dins de l’itinerari són tant les enfocades en el propi procés de recerca de feina, en l’analisi de l’ocupabilitat i de les competències de la persona i en la millora d’aquestes, però també en el coneixement de l’entorn productiu i l’apropament a les empreses. D’aquesta manera, es treballa amb els diferents àmbits implicats en la recerca de feina i en la inserció laboral.

- 10 persones contractades en el programa Treball i Formació. En aquest programa hi trobem subvencions destinades a la contractació i formació de persones en situació d’atur d’acord a diferents línies de subvenció:
-PANP: persones en situació d’atur no perceptores de prestacions per desocupació o subsidi i preferentment més grans de 45 anys.
- PRMI: persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció.
- DONA: dones en situació d’atur (s’inclouen les dones víctimes de violència de gènere).

- 7 persones contractades dins el programa Enfeina’t. Aquest programa fomenta accions per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en situació d'atur de llarga durada amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat, trencar amb la seva situació de desocupació i, d’aquesta manera, evitar-ne la cronificació i facilitar-les experiència professional per a la seva inserció laboral. Ofereix actuacions d’experiència laboral i actuacions d’acompanyament a la contractació. En aquest cas s’oferiran contractacions de diferents durada i en diferents llocs de treball, que són:
o 1 tècnic/a de formació durant 12 mesos
o 1 auxiliar administratiu/va durant 9 mesos i 1 auxiliar administratiu/va durant 6 mesos
o 2 informadors/es turístics/ques durant 9 mesos
o 1 peó de brigada de manteniment durant 9 mesos i 1 peó de brigada de manteniment durant 6 mesos

- 1 referent d’ocupació juvenil.
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya promou un nou programa amb l’objectiu de facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional.
A través del treball en xarxa i transversal dels diferents dispositius que treballen amb persones joves, s'ofereixen els recursos més adequats en funció de les casuístiques personals i/o socials de cada jove, mitjançant la constitució d’unes unitats especialitzades en el territori.


- 1 curs FOAP d’auxiliar administratiu.
15 persones s’estan formant per obtenir el certificat de professionalitat de nivell 1 d’Operacions auxiliars de serveis administratius i generals. És un títol oficial expedit pel Departament de Treball. Per obtenir-lo, els alumnes han de cursar 430 hores de formació teòrica més 40 hores de pràctiques en empreses, realitzaran un mòdul complementari de 30 hores de xarxes socials i eines 2.0 i també un mòdul complementari de 40 hores de durada en temes de prevenció de riscos laborals, medi ambient i igualtat de gènere. Aquest tipus de formacions són una eina molt important per millorar la ocupabilitat de persones que estan a l’atur a través de la obtenció de formació reglada i del contacte amb empreses.Vine i informa’t de tots aquests programes!


A més a més, al Consorci, també se li ha atorgat el projecte innovador i experimental del SOC, per un import de 107.922,33 € que li permetrà desenvolupar actuacions lligades a l’Innovació en l’Ocupació i l’Innovació en el Teixit Productiu dirigides a les persones, empreses, ajuntaments i entitats del territori.


188.353,02 € ATORGATS EN AJUDES DE LLOGUER PEL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS


Des de L’OLH (Oficina Local d’Habitatge) del Consell comarcal del Moianès l’any 2018 s’han tramitat 137 expedients per ajudes de lloguer, dels quals 104 ens els han atorgat amb un total de 181.387,14 €.
També s’han tramitat 11 expedients de lloguer d’urgència, dels quals 6 han estat favorables, per un import de 6.965,88.
En total s’han atorgat doncs: 188.353,02 € en ajudes de lloguer.
Continuem treballant pel territori i per millorar la qualitat de vida dels seus habitants!!


Consorci del Moianès / Consell Comarcal del Moianès
consorci@consorcidelmoianes.cat
T.93 830 14 18
www.consorcidelmoianes.cat
www.ccmoianes.cat